Spoločnosť DEFEKTOSPOL SK s.r.o. vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 25.10.2007 a zahájila svoju činnosť 1.1.2008, pričom pokračuje v činnostiach pôvodnej spoločnosti DEFEKTOSPOL v.o.s. (vznik 9.7.1992).

Táto sa transformovala zo subjektu toho istého názvu – fyzickej osoby (založená apríl 1991). Spoločnosť DEFEKTOSPOL v.o.s. ukončila svoju činnosť 21.12.2007 po viac ako 15 rokoch pôsobenia.Hlavnou činnosťou spoločnosti pri vzniku boli defektoskopické práce, oprava tlakových nádob a revízie tlakových nádob.

V nasledujúcich rokoch bolo zameranie spoločnosti rozšírené o činnosti, ktoré umožnili postupne ponúkať komplexné služby v oblasti budovania energetických zdrojov (výmenníkové stanice, kotolne), distribučných sieti (teplovody, horúcovody, parovody, vodovody), kanalizačných rozvodov, v oblasti vykonávania komplexných revízii vyhradených technických zariadení (VTZ), v oblasti školenia pracovníkov tepelných zdrojov, ako aj zastrešenie projekčných činností.

Možno konštatovať, že celý tento zámer sa podaril čoho dôkazom sú úspešné referencie zrealizovaných akcií.

Spoločnosť Defektospol SK s.r.o. má taktiež skúsenosti v oblasti využívania biomasy na energetické účely a to v podobe výroby drevených brikiet a vybudovaní tepelného zdroja na spaľovanie drevených peliet.

Organizačná štruktúra spoločnosti vychádza z delegovania právomocí a zodpovednosti na jednotlivých pracovníkov, pričom dôraz je kladený na ich odbornosť.

Defektoskopické práce
Opravy a rekonštrukcie tlakových zariadení
Montáž horúcovodov a parovodov
Kúrenie a zdravotechnika
Plynofikácia
Revízie tlakových a plynových zariadení
Komplexná starostlivosť o kotolne a OST
Školenia obsluhy
Vykonávanie stavieb

Odborárska 52
831 02 Bratislava
Slovenská republika

Tel: (02) 44 257 327, (02) 44 451 530
       
Mobil: 0948 00 24 77

E mail: defektospol@defektospol.sk

O firme Služby Nové kúrenie Referencie Certifikáty Kontakty

Copyright © 2015 defektospol.sk. Všetky práva vyhradené.