O firme Služby Nové kúrenie Referencie Certifikáty Kontakty

Defektoskopické práce
Opravy a rekonštrukcie tlakových zariadení
Montáž horúcovodov a parovodov
Kúrenie a zdravotechnika
Plynofikácia
Revízie tlakových a plynových zariadení
Komplexná starostlivosť o kotolne a OST
Školenia obsluhy
Vykonávanie stavieb

Odborárska 52
831 02 Bratislava
Slovenská republika

Tel: (02) 44 257 327, (02) 44 451 530
       
Mobil: 0948 00 24 77

E mail: defektospol@defektospol.sk

Copyright © 2015 defektospol.sk. Všetky práva vyhradené.