O firme Služby Nové kúrenie Referencie Certifikáty Kontakty

DEFEKTOSPOL SK s.r.o.

Odborárska 52, 831 02  Bratislava

Ing. Milan Kolesár - konateľ spoločnosti

Tel./Fax: (02) 44 257 327

Tel: 02/44451530


Mobil:

Kolesár: 0948 002477

Prepik: 0903 453829

Ďurech: 0903 449435


E-mail: defektospol@defektospol.sk

www.defektospol.sk

Defektoskopické práce
Opravy a rekonštrukcie tlakových zariadení
Montáž horúcovodov a parovodov
Kúrenie a zdravotechnika
Plynofikácia
Revízie tlakových a plynových zariadení
Komplexná starostlivosť o kotolne a OST
Školenia obsluhy
Vykonávanie stavieb

Odborárska 52
831 02 Bratislava
Slovenská republika

Tel: (02) 44 257 327, (02) 44 451 530
       
Mobil: 0948 00 24 77

E mail: defektospol@defektospol.sk

Kontaktujte nás…

Copyright © 2015 defektospol.sk. Všetky práva vyhradené.