O firme Služby Nové kúrenie Referencie Certifikáty Kontakty

Vykonáva nasledovné práce a služby:


Defektoskopické práce:

   - magnetická metóda prášková a kapilárne metódy

   - metóda ultrazvuková

   - metóda prežarovacia

Montáž teplovodov, horúcovodov, parovodov, rozvodov vody, kanalizačných rozvodov a ich    rekonštrukcie

Opravy, rekonštrukcie a montáž vyhradených tlakových zariadení

Rekonštrukcie a montáž výmenníkových staníc a kotolní vrátane vypracovania miestnych    prevádzkových predpisov

Rekonštrukcie a montáž ÚK a zdravotechniky

Plynofikácia (montáž rozvodov, regulačných zariadení a spotrebičov)

Prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení v zmysle vyhl. 508/2009 Z. z. vrátane    odstraňovania závad:

   - prehliadky a skúšky tlakových zariadení

   - prehliadky a skúšky plynových zariadení

   - prehliadky a skúšky potrubných vedení

   - prehliadky a skúšky bezpečnostných zariadení

   - školenia obslúh vyhradených technických zariadení

Montáž merania a regulácie

Komplexná starostlivosť o prevádzkované zdroje

Servisná činnosť:

  - opravy a nastavovanie poistných ventilov s vystavením atestov

Obchodná činnosť

Vykonávanie stavieb

Projektovanie stavieb vrátane technického vybavenia

PONUKA STAVEBNÉHO MUROVACIEHO MATERIÁLU - PÓROBETÓN

Defektoskopické práce
Opravy a rekonštrukcie tlakových zariadení
Montáž horúcovodov a parovodov
Kúrenie a zdravotechnika
Plynofikácia
Revízie tlakových a plynových zariadení
Komplexná starostlivosť o kotolne a OST
Školenia obsluhy
Vykonávanie stavieb

Odborárska 52
831 02 Bratislava
Slovenská republika

Tel: (02) 44 257 327, (02) 44 451 530
       
Mobil: 0948 00 24 77

E mail: defektospol@defektospol.sk

Copyright © 2015 defektospol.sk. Všetky práva vyhradené.